વિન્ડો સ્ક્રીન કેવી રીતે બદલવી

રિપ્લેસમેન્ટ પગલાં:
①પહેલા સ્ક્રીન વિન્ડોને દૂર કરો અને જૂની સ્ક્રીનની વિન્ડોની પ્રેશર સ્ટ્રીપને પકડવા માટે ફ્લેટ-બ્લેડ સ્ક્રુડ્રાઈવરનો ઉપયોગ કરો.
②બારીની જૂની પટ્ટીઓ ઉપર ખેંચો.
③વિન્ડો સ્ક્રીન બદલવાનું સામાન્ય રીતે સ્ટ્રીપ્સ સાથે મળીને કરવામાં આવે છે અને સ્ટ્રીપ્સનું પેક ઘણી બધી વિન્ડોને બદલી શકે છે.
④ ફ્લેટ-બ્લેડ સ્ક્રુડ્રાઈવર અને રોલર ટૂલ "સ્ક્રીન વિન્ડો માટે દોરડાની કાર" એ સ્ક્રીન વિન્ડો બદલવાની સુવિધા માટે સારા સાધનો છે.
⑤નવી જાળીની બે બાજુઓને વિન્ડોની ફ્રેમની અંદરની કિનારી સાથે સંરેખિત કરો અને સ્ટ્રીપ્સ દ્વારા ઠીક કરી શકાય તેટલા મેશને અનામત રાખો.
⑥આખી સ્ટ્રીપને અંદર દબાવવા માટે સ્ક્રીન વિન્ડો માટે ખાસ પ્રેસિંગ રોપ કારનો ઉપયોગ કરો.
⑦ફ્લેટ-બ્લેડ સ્ક્રુડ્રાઈવર વડે ખૂણાને દબાવવું અને તેને ઠીક કરવું વધુ અનુકૂળ છે.
⑧ ત્રીજી અને ચોથી બાજુઓને ઠીક કરતી વખતે, એક બાજુએ જાળીને સજ્જડ કરવી જોઈએ, જ્યારે બીજી બાજુએ સ્ટ્રીપને દબાવવી જોઈએ અને અંતે વધારાની પટ્ટીને કાપી નાખવી જોઈએ.
⑨વિન્ડોની ફ્રેમની ધાર સાથે છેડાને સ્થાને દબાવવા માટે ફ્લેટ-બ્લેડ સ્ક્રુડ્રાઈવરનો ઉપયોગ કરો, પૂર્ણ કરવા માટે વધારાની જાળીને કાપી નાખવા માટે ઉપયોગિતા છરીનો ઉપયોગ કરો.


પોસ્ટ સમય: જૂન-29-2022